europa-donna-sk.jpg

Europa Donna Slovakia

vznikla dňa 16.9.2013 vstupom Ružová stužka, n.f. do európskej koalície pre kontrolu rakoviny prsníka s názvom Europa Donna International.

Činnosť ukončená 31.12.2023. Členstvo prevzalo O.Z. Amazonky 1.1.2024

Budete automaticky presmerovaný na www.ruzovastuzka.sk